Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Giải toán bằng cách lập phương trình- Dạng toán chuyển động-Phần 1


Bài tập 1: Một ô tô đi từ A đến B dài 120 km trong một thời gian dự định. Sau khi đi được nửa quãng đường xe tăng vận tốc thêm 10 km/h nên đến B sớm hơn dự định 12 phút. Tính vận tốc dự định của ô tô.
Bài tập 2: Một ôtô đi từ A đến B dài 250 km với một vận tốc dự định. Thực tế xe đi hết quãng đường với vận tốc tăng thêm 10km/h so với vận tốc dự định nên đến B giảm được 50phút Tính vận tốc  dự định của ô tô.